Voor iedereen met eenvoor 50+'ers en gepensioneerden
‼️Vanwege het coronavirus raden wij alle onnodige contacten en verplaatsingen af‼️

De Zilverklus-story

Het ontstaan...

 • Als enthousiaste, actieve 50+’ers stelden wij in onze omgeving van familie, vrienden, buren, collega's, .... vast dat steeds meer leeftijdsgenoten, en zeker ook de gepensioneerden onder hen, duidelijk nog behoefte vertoonden om hun ervaringen, hun talenten en vaardigheden te kunnen blijven inzetten.  Weliswaar met de nodige flexiblititeit betreffende aantal uren en werkregeling en tegen een schappelijke vergoeding.
 • De redenen...? Die waren nogal verschillend, namelijk voor het plezier, ... voor de sociale contacten, ... voor behoud fysieke en mentale gezondheid ... Vele zeer toepasselijke redenen dus, maar feit is dat financieel iets extra bijverdienen in de huidige tijden evenwel door iedereen als belangrijkste pluspunt beschouwd werd. 
 • Omdat wij geen geschikt platform vonden volgens de behoeften zoals ze door onze familie en vrienden  werden aangekaart, hebben we uiteindelijk besloten om zélf het initiatief te nemen en een geschikt dienstenplatform te ontwerpen en aan te bieden. ZilverKlus werd al snel door iedereen als een zéér toepasselijke naam ervaren en dus, zoals het hoort, werd deze naam bezegeld tijdens een gezellige drink :-)
 • Om dit project concreet uit te werken hebben we ons uiteraard laten omringen door verschillende professionele partners voor concept business case, wetgeving deeleconomie, vennootschapsadvies, boekhouding, marketing, inzet social media, ... en last but not least voor de ontwikkeling van het digitale platform zelf. 
 • Dat is in kort de happy story van ZilverKlus, het nieuwe dienstenplatform VAN actieve 50+'ers,  DOOR actieve 50+'ers en VOOR actieve 50+'ers...!

Missie/Visie

 • ZilverKlus wil een verbindend platform aanbieden aan de actieve 50+ ’ers, en in het bijzonder de gepensioneerden, om hen te ondersteunen in het verwezenlijken van hun wensen en dromen:
  • Beschikken over extra middelen door wat bij te verdienen
  • Stimuleren van sociale omgang in de buurt
  • Extra zingeving door het stellen van haalbare doelen
  • Plezier hebben in het doen wat men graag en goed doet.
 • De belangrijkste kenmerken van dit platform die we ten alle tijden willen respecteren zijn enerzijds de gebruiksvriendelijkheid en anderzijds de laagdrempeligheid door op zijn minst een volwaardig GRATIS scenario aan te bieden zodat dit systeem voor iederéén toegankelijk is en blijft. 
 • ZilverKlus is er énkel voor diegenen die als burger diensten willen aanbieden aan andere burgers
 • ZilverKlus wenst deze ambitie te realiseren als gevolg van een sociaal engagement en op een manier dat de 50+'er  steeds centraal staat.
 • ZilverKlus wenst blijvend te investeren en te optimaliseren voor maximale klantentevredenheid.
 • ZilverKlus is een partner van de zelfstandigen en respecteert bijgevolg 100%  de wettelijke bepalingen van ‘bijklussen van burger naar burger’.