Voor iedereen met eenvoor 50+'ers en gepensioneerden
‼️Vanwege het coronavirus raden wij alle onnodige contacten en verplaatsingen af‼️

Privacybeleid

Privacybeleid

ZilverKlus is de exclusieve eigendom van

Qtime BV, Elf-Septemberlaan 34, 3660 Oudsbergen, België

BE 0729 749 113

De verantwoordelijke voor de verwerking, Qtime, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Qtime, Elf-Septemberlaan 34, 3660 Oudsbergen, info@qtime.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

ZilverKlus kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ZilverKlus-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de ZilverKlus-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. In het bijzonder, kunnen wij gebruik maken van Persoonlijke Gegevens om:

- Ons te helpen u de communicaties, applicaties of diensten te leveren;

- Ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties;

- Persoonlijke Gegevens te bevestigen of te corrigeren;

- Informatie voor onze rekening te behandelen;

- Ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma's uit te voeren;

- Onze business te controleren;

- Onderzoeken voor ons uit te voeren.

Er kunnen andere redenen zijn om Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaar te maken, zoals:

- Doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt;

- Persoonlijke Gegevens openbaar maken aan een ander bedrijf als we alle of een deel van onze activiteiten moeten verkopen, toewijzen of overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Wanneer de wet dit toelaat, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met partners binnen onze groep of geselecteerde derden (bv. financiële dienstverleners, marketingbedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen). Voordat we die Persoonlijke Gegevens delen, krijgt u de mogelijkheid om te bepalen of u wenst dat deze Persoonlijke Gegevens op die manier worden gebruikt. U hebt ook het recht om u ten allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Qtime, Elf-Septemberlaan 34, 3660 Oudsbergen, info@qtime.be

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. In het bijzonder, kunnen wij gebruik maken van Persoonlijke Gegevens om:

- Ons te helpen u de communicaties, applicaties of diensten te leveren;

- Ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties;

- Persoonlijke Gegevens te bevestigen of te corrigeren;

- Informatie voor onze rekening te behandelen;

- Ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma's uit te voeren;

- Onze business te controleren;

- Onderzoeken voor ons uit te voeren.

Er kunnen andere redenen zijn om Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaar te maken, zoals:

- Doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt;

- Persoonlijke Gegevens openbaar maken aan een ander bedrijf als we alle of een deel van onze activiteiten moeten verkopen, toewijzen of overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Wanneer de wet dit toelaat, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met partners binnen onze groep of geselecteerde derden (bv. financiële dienstverleners, marketingbedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen). Voordat we die Persoonlijke Gegevens delen, krijgt u de mogelijkheid om te bepalen of u wenst dat deze Persoonlijke Gegevens op die manier worden gebruikt. U hebt ook het recht om u ten allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen bij de contactpunten die aan het eind van deze Privacy Verklaring staan vermeld.

Personen en bedrijven aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens kunnen overmaken voor een van de hierboven vermelde redenen, kunnen zich in België of in andere landen bevinden. Het is mogelijk dat deze landen niet een even grote gegevensbescherming bieden als de Belgische Privacy Wet. Hoe dan ook moeten deze personen en bedrijven aanvaarden alle Persoonlijke Gegevens die we hen overmaken, te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of openbaarmaking. We zullen passende contractuele waarborgen voorzien voor deze personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonlijke Gegevens te garanderen, zoals vereist door de Privacy Wet.